Nieuwe weblog Boerenlog

Vanaf vandaag verschijnt hier de weblog Boerenlog met actualiteiten en commentaren over de landbouw. Het accent ligt op ontwikkelingen in de veehouderij. Vooral imago en communicatie komen veelvuldig aan bod, maar ook innovatie, duurzaamheid, retail- en consumentenzaken. Ons credo daarbij is zichtbare landbouw ten behoeve van voedselproductie en landschapsbeheer. Daarmee komen dus Varkens(in)Zicht, Koeien(in)Zicht, Akkers(in)Zicht, maar vooral de boer en boerin zelf in zicht.

Be good and tell it: nodig de burgers uit aan de keukentafel en laat zien wat er op het boerenbedrijf speelt. Met deze weblog werkt Boerengroen samen met het agrocommunicatie-platform Boer&Co of volg ons via Twitter met #boerenlog. Andere interessante websites en weblogs in dit verband zijn www.guusnet.nl over platteland en plattelandsontwikkeling en www.foodlog.nl over voedsel en voedselproductie.

Hierna is ruimte voor bloggers en twitteraars met hun website/weblog. We willen daarmee een stap maken naar een digitale versie van Vrienden van het Platteland, om zo zoveel mogelijk burgers te bereiken met gebruikmaking van de social media.
Veel leesplezier, maar liever nog, reageer op onze stukjes in het belang van de boeren en boerinnen!

Ad Merks