Steun BOERENGROEN en kies daarmee partij voor de boeren!

Want BOERENGROEN staat voor:

  1. Helder beleid op het gebied van ruimtelijke ordening in Nederland, dat rekening houdt met de belangen van de agrarische ondernemers. Want de boeren zijn nog steeds de dragers van ons cultuurlandschap en onmisbaar voor onze voedselproductie.

  2. Een duidelijke plaats voor een duurzame landbouw, waar de boeren hun bedrijf kunnen uitoefenen en verder ontwikkelen. Het bestaande beleid van ‘peil volgt maaivelddaling’ bijvoorbeeld moet blijven bestaan voor een economisch gezonde (melk)veehouderij in het Westen.

  3. Een ontwikkelingsperspectief richting water, moeras of nat grasland levert op korte termijn misschien winst op voor de natuur. Maar op langere termijn kan deze natte natuur door de klimaatsverandering zelfs een gevaar voor de gezondheid van mens en dier opleveren.

  4. Agrarische ondernemers, die benadeeld worden door het overheidsbeleid, dienen volledig schadeloos te worden gesteld of uitgekocht. En boeren, die grenzen aan natuurgebieden willen tegen een reële vergoeding groen/blauwe diensten verlenen in ons unieke landschap.

  5. Agrarische ondernemers moeten hun hoofdinkomen halen uit de gewone bedrijfsexploitatie voor de productie van gezonde zuivel, vlees en eieren. Verbetering van de infrastructuur en minder overheidsregels zijn daarbij dringend gewenst.

  6. Voor de toekomst van de veehouderij zijn gemotiveerde en goed opgeleide bedrijfsopvolgers nodig. Een positief imago van de sector en stimulerende maatregelen bij bedrijfsovername zijn daarbij basisvoorwaarden.

  7. Om het positieve imago van de (melk)veehouderij te behouden, dienen de koeien een groot gedeelte van het weideseizoen buiten te lopen. Met een goede verkaveling en niet te grote peilvakken kunnen de koeien in de wei blijven, ook in het Westen.

  8. Duurzame voedselproductie zal de komende jaren steeds belangrijker en steeds meer gewaardeerd worden. Denk daarbij aan de vele miljoenen consumenten in de omliggende steden versus de stijgende energie/transportkosten in geheel West-Europa.

  9. Stad en platteland zijn nog steeds sterk met elkaar verbonden. Als burgers en boeren die sterke verbondenheid blijvend erkennen, leidt dit tot wederzijdse voordelen. Gezonde zuivel, vlees en eieren kunnen voor een consumentenvoorkeur in de grote steden zorgen.

  10. De burgers kunnen met hun portemonnee én met hun stemgedrag boeren en tuinders ondersteunen. Maar de politici moeten dan wel meer de ´boerentaal´ durven spreken en een actief beleid voorstaan voor een duurzame landbouw in Nederland.

Dus steun BOERENGROEN en kies daarmee partij voor de boeren!